Samhällsbyggnad Bergslagen

Välkommen till servicecenter för Samhällsbyggnad Bergslagen!

Servicecenter

Från och med den 1 januari byter Bergslagens kommunalteknik (BKT)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Bergslagens miljö och byggförvaltning (BMB)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster namn till Samhällsbyggnad Bergslagen. I samband med namnbytet öppnas ett gemensamt servicecenter i BKT:s lokaler i Nora.

Själva servicecentret har funnits sedan 2015, men det är först efter årsskiftet som det även innefattar förvaltningen. I servicecentret får kunder och medborgare svar på eller hjälp med ärenden som rör båda organisationerna berättar Maria Larsson, arbetsledare.
– Tidigare har kunderna ibland upplevt att de fått ringa dubbelt för att man inte vet var man ska vända sig. Med en ingång underlättar vi hanteringen och effektiviserar arbetet.

Sedan tidigare är medarbetarna i servicecentret vana vid att hantera fakturafrågor, felanmälan och serviceunderhåll. Från årsskiftet svarar de även på bygglovsfrågor och var man vänder sig för att exempelvis få tillstånd att servera alkohol.
– Vår uppgift är i första hand att hänvisa, lotsa och guida. Vi är inga experter, men informerar och upplyser om vart man får en vidare kontakt för sin fråga.

Det kan till exempel handla om vilken sorts blanketter som behöver fyllas i – innan ärendet skickas in för handläggning.
– Förhoppningen är att allt vi gör underlättar för både kund och handläggare. Får kunden rätt information från början, minskar vi risken för återskick av underlag som inte är kompletta, säger Maria.
Servicecenter kan också informera om var i bygglovsprocessen ett ärende befinner sig, samt boka tid med en handläggare.
– På ett sätt kan man säga att vi har en grindvaktsfunktion, både gentemot kund och våra verksamheter. Vi säkerställer att kunden fått rätt information. Det i sin tur gör att ärendet går dit det ska på en gång och handläggs på bästa sätt.

Att bygga upp ett servicecenter tar tid och är en pågående process.
– Absolut. Vi tar ett steg i taget med inställningen att vi vill finslipa både service och kunskap.
Vår första stora utmaning kommer kanske framåt vårkanten då många vill söka bygglov för att kunna börja bygga under semestern, avslutar Maria.

Fakta servicecenter

I servicecentret arbetar totalt åtta medarbetare, varav en på halvtid. För att förbereda sig för uppdraget har personalen gjort studiebesök i bl.a. Örebro kommun och Håbo kommuns servicecenter. Under december månad har också all personal erbjudits utbildningstillfällen och fått träffa de olika handläggare som finns inom förvaltningens verksamhet.

Obs! Servicecentret slår upp sina portar måndag den 2 januari.
Öppettider: Mån-fre 8-16. Lunchstängt 12–13. Dag före helgdag 8-12.
Tfn 0587-55 00 40. E-post servicecenter@sbbergslagen.se
Besöksadress: Industrivägen 7, Nora.